Program "PUNKTY" to program lojalnościowy stworzony specjalnie dla naszych klientów. Każdy klient b2b.profipartner.pl, nawet przy pierwszym zakupie za dowolną kwotę staje się automatycznie członkiem programu, dzięki czemu może dokonywać zakupów na specjalnych warunkach.


1. Zaloguj się na swoje konto na b2b.profipartner.pl.

2. Następnie przejdź do zakładki "Moje punkty lojalnościowe".

3. Wybierz "przekształć moje punkty na bon", a następnie skopiuj wygenerowany kod.

4. Wklej kod w okienko "Kod promocyjny" w zakładce "Koszyk" i przejdź do realizacji zamówienia.


 KUPUJ-ZARABIAJ-WYDAWAJ

Jak to działa? Za każdy zakupiony produkt otrzymujesz punkty (50 zł netto = 1 pkt), które zasilają Twoje konto, aby w przyszłości wymienić je na jakikolwiek produkt z naszej oferty. Każdy produkt w naszym sklepie ma cenę wyrażoną w zł jak i w punktach. To Ty decydujesz czy płacisz złotówkami czy zgromadzonymi przez siebie punktami.

 

Regulamin Programu PUNKTY

Niniejszy dokument („Regulamin Programu Punkty”) określa zasady funkcjonowania Programu lojalnościowego oraz warunki uczestnictwa w Programie, w tym zasady przyznawania uczestnikom punktów oraz ich wykorzystywania.

1. PROGRAM PUNKTY opiera się na zasadach sprzedaży premiowej, w ramach której za zakup produktów przyznawane są punkty. Uczestnik gromadzi na swoim koncie punkty, aby w dowolnym momencie wymienić je na produkt/produkty z oferty dostępnej na www.b2b.profipartner.pl.

2. ORGANIZATOREM PROGRAMU jest sklep internetowy działający pod adresem www.b2b.profipartner.pl zwany dalej sklepem b2b.profipartner.pl z siedzibą przy ul. Posag 7 Panien 6, 02-495 Warszawa wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministra Właściwego do Spraw Gospodarki, NIP: 5272619644, REGON: 1421916.

3. UCZESTNIKIEM PROGRAMU B2B PUNKTY może być każda osoba posiadająca konto w sklepie b2b.profipartner.pl. Każdy nowo zalogowany klient sklepu b2b.profipartner.pl automatycznie zostaje uczestnikiem programu.

4. PUNKTY

4.1 Uczestnik programu Punkty za zakupione towary w sklepie b2b.profipartner.pl otrzymuje punkty.

4.2 Za każdy zakupiony produkt otrzymujesz punkty (każde wydane 50 zł netto = 1 pkt).

Przykład: za zakup o wartości 500 zł otrzymasz 10 punktów. 1 pkt odpowiada wartości 1 zł na zakupy w naszym sklepie b2b.profipartner.pl.

4.3 MOJE KONTO – to miejsce, gdzie klient gromadzi przyznane mu punkty.

4.4 Punkty naliczane są po zaksięgowaniu wpłaty bądź po otrzymaniu potwierdzenia odbioru wysyłki przez kuriera.

4.5 Zebrane punkty na koncie nie podlegają wymianie na gotówkę.

4.6 Po zebraniu odpowiedniej ilości punktów można wymienić je na produkt/produkty znajdujące się w ofercie b2b.profipartner.pl.

4.7 Uczestnicy Programu posiadający kilka kont w sklepie b2b.profipartner.pl nie mogą sumować punktów.

4.8 Punktami można obniżać wartości kupowanych produktów.

5. PRODUKTY W OFERCIE

Produkty w ofercie to produkty objęte programem Punkty, dostępne w ofercie b2b.profipartner.pl.

6. ZAKUP PRODUKTÓW

6.1 Za produkty dostępne w sklepie b2b.profipartner.pl można zapłacić złotówkami bądź zgromadzonymi punktami.

6.2 Punktami obniżamy wartość kupowanych produktów (jeśli mamy zgromadzone 20 pkt to możemy kupić produkt o wartości 20 zł lub obniżyć jego wartość o tę kwotę).

7. REKLAMACJA/WYMIANA 

7.1 Towary kupione w Programie Punkty podlegają reklamacji oraz zwrotom zgodnie z Regulaminem Sklepu.

7.2 Zwrot towaru, gdy płacę punktami - Uczestnik Programu zwraca towar zgodnie z Regulaminem Sklepu, natomiast Sklep zwraca taką ilość punktów na konto Uczestnika, jaką wykorzystał do zakupu danego produktu.

7.3 Zwrot towaru, gdy płacę gotówką - Uczestnik Programu zwraca towar zgodnie z Regulaminem Sklepu, natomiast Sklep zwraca Uczestnikowi pieniądze na konto oraz potrąca liczbę punktów odpowiadającą kwocie zwracanego produktu.

8. POSTANOWIENIA OGÓLNE

8.1 Program jest skierowany dla Klientów kupujących w sklepie internetowym b2b.profipartner.pl.

8.2 Program rozpoczyna się w dniu 13 marca 2024 roku i trwa do odwołania.

8.3 Program organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

8.4 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu oraz zawieszenia i zakończenia Programu w każdym czasie bez podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień Uczestników programu.

8.5 W przypadku zmiany Regulaminu, nowy Regulamin uczestnictwa zostanie przekazany Uczestnikom, co najmniej na 30 dni przed ich wejściem w życie.

 

Śledź nas na Facebooku